Mogens B. Skovborg har gått bort. Han ble 92 år.

Mogens Skovborg ble tildelt æresmedlemskap i Fredrikshald Kystlag i 2016 for betydningsfullt og utrettelig arbeid for bevaring av Sjøbodene i Halden.

Æresmedlemskapet ble tildelt ved en høytidelighet i Søndre Sjøbod, i nærvær av Forbundets Kystens landsstyre og medlemmer av Fredrikshald Kystlag. I sin takketale holdt Mogens Skovborg ett inspirerende og lærerikt innlegg om kampen for bevaring av sjøbodene.

Sjøbodene er i dag vernet og huser blant annet ett kystmuseum og lokalene til Fredrikshald Kystlag. Vi takker Mogens Skovborg for denne innsatsen og minnes han i ærbødighet og takknemlighet.