Torsdag 20 september deltok 2 representanter fra styret, Bjørn Solem og Finn Skolmo, på ett seminar i regi av “Hold Norge rent – adopter en strand”. Ett informativt og en hyggelig samling i Horten sammen med andre foreninger og lag som har adoptert ett strandområde og tatt ansvar for å rydde dette.